>CHÍNH SÁCH COOKIES
CHÍNH SÁCH COOKIES2020-07-30T14:28:24+08:00

CHÍNH SÁCH COOKIES

Vì mục đích của Chính sách Cookie này, ”chúng tôi” và ”của chúng tôi” có nghĩa là Image Future Malaysia Sdn. Bhd., một công ty Malaysia đặt tại Level 19­-1, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur, Malaysia. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng đối với dịch vụ của chúng tôi để biết cách chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập được thông qua cookie.

Chúng tôi sử dụng cookie, tệp nhật ký, pixel tag, kỹ thuật ảnh điểm (web beacons), tập lệnh, eTags và các tệp hoặc công nghệ tương tự để thu thập và lưu trữ thông tin mà chúng tôi tự động thu thập về thiết bị của bạn và sử dụng iflix (”Dịch vụ”). Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và cách kiểm soát chúng trong thông tin dưới đây.

Nếu bạn không chấp nhận sử dụng các cookie này, vui lòng vô hiệu hóa chúng theo các hướng dẫn trong Chính sách Cookie này, bằng cách thực hiện theo các liên kết ‘từ chối’ được cung cấp dưới đây hoặc bằng cách thay đổi cài đặt của bạn để các cookie từ Dịch vụ không được

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một địa chỉ web nhất định nào đó. Cookie sau đó được gửi trở lại địa chỉ web ban đầu vào mỗi lần truy cập tiếp theo, hoặc đến một địa chỉ web khác nhận ra cookie đó. Cookies được sử dụng rộng rãi để khiến cho Dịch vụ hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như để cung cấp thông tin cho bộ phận thực hiện Dịch vụ.

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, như cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ đăng nhập và sở thích của bạn, và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookie có thể cho chúng tôi biết, ví dụ, bạn đã truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trước đây hay bạn là một khách truy cập hoặc người dùng mới. Cookies cũng có thể giúp đảm bảo rằng quảng cáo bạn thấy trực tuyến liên quan tới bạn và mối quan tâm của bạn hơn. Cookies có thể giúp chúng tôi giữ bảo mật dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi và phát hiện các thành phần lừa đảo, tin tặc và gian lận đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chẳng hạn, cookie có thể lưu trữ thông tin thẻ, mà máy chủ có thể sử dụng để xác minh xem việc đăng nhập có phải do chính bạn thực hiện một cách độc lập hay không. Thông tin được mã hóa trong thẻ cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn nhiều loại tấn công, đánh cắp thông tin trên nhiều trang web, và truy cập với danh tính trá hình.

Có hai loại cookies phổ biến:

  • Cookie của bên thứ nhất, được chúng tôi phục vụ trực tiếp cho thiết bị của bạn.
  • Cookie của bên thứ ba, được phục vụ bởi một bên thứ ba thay mặt chúng tôi.

Cookies có thể vẫn còn trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trong các khoảng thời gian khác nhau. Một số cookie là ‘cookies tạm thời’, nghĩa là chúng chỉ tồn tại trong khi trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn đang mở. Chúng sẽ tự động bị xóa sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc ứng dụng của mình. Các cookie khác là các ‘cookies vĩnh viễn’, nghĩa là chúng vẫn tiếp tục tồn tại sau khi trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn bị đóng. Chúng có thể được Dịch vụ sử dụng để nhận ra thiết bị của bạn khi bạn truy cập và sử dụng lại Dịch vụ.

2. Chúng tôi sử dụng cookies thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookies để:

  • xác minh thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật cho tài khoản của bạn;
  • theo dõi lưu lượng và cách thức truy cập liên quan đến Dịch vụ;
  • hiểu tổng số khách truy cập vào Dịch vụ một cách liên tục và các loại thiết bị; và
  • cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp dữ liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hoặc chức năng mới.

3. Chúng tôi sử dụng những loại cookies nào?

Các loại cookies được chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng liên quan đến Dịch vụ có thể được phân thành các loại sau đây, cụ thể là ‘cookies thiết yếu’, ‘cookies chức năng’, ‘cookie phân tích và hiệu suất’ và ‘cookies quảng cáo và nhắm mục tiêu’. Chúng tôi đã đưa ra một số thông tin thêm về từng loại, và mục đích của cookies mà chúng tôi và các bên thứ ba quy định trong bảng sau đây:

 

Loại CookieCookies làm gì và xử lý dữ liệu nào Cách chặn
Cookies cần thiết cho các dịch vụ thiết yếuCác cookies này rất cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ và sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, như để xác thực đăng nhập, bảo mật Dịch vụ và thông tin của bạn, đồng thời ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, hình sự, tin tặc hoặc các hoạt động đáng ngờ và các việc tấn công khác. Nếu không có các cookies này, thì các dịch vụ bạn đã yêu cầu, như là tài khoản đăng nhập an toàn, có thể sẽ không thể thực hiện được.Vui lòng xem hướng dẫn tại phần ‘Cách kiểm soát hoặc xóa cookies‘ dưới đây.
Cookies Chức năngCác cookies chức năng ghi lại thông tin về các lựa chọn mà bạn đã thực hiện và cho phép chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ phù hợp cho bạn. Những cookies này có nghĩa là khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc quay lại sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi như bạn đã yêu cầu chúng được cung cấp. Ví dụ, các cookies này cho phép chúng tôi:

·       nhớ các sở thích của bạn và ngăn bạn khỏi việc cần thiết phải nhập lại thông tin bạn đã cung cấp trước đó; và

·       nhớ các cài đặt bạn đã áp dụng, chẳng hạn như kích thước văn bản, kiểu dịch vụ và giao diện.

Vui lòng xem hướng dẫn tại phần ‘Cách kiểm soát hoặc xóa cookies‘ dưới đây.
Cookies Phân tích/Hiệu suấtChúng tôi sử dụng các cookies phân tích/hiệu suất để phân tích cách Dịch vụ được truy cập, sử dụng hoặc đang hoạt động nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn và nhằm duy trì, vận hành và liên tục cải thiện Dịch vụ. Ví dụ: những cookies này cho phép chúng tôi:

·       xác định số lượng người dùng duy nhất của Dịch vụ;

·       thu thập thông tin (chẳng hạn như các trang phổ biến, tỷ lệ chuyển đổi, mẫu lượt xem, tỷ lệ nhấp chuột và các thông tin khác) về việc khách truy cập của chúng tôi sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể củng cố dữ liệu đó và cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi cho bạn;

·       cải thiện Dịch vụ bằng cách đo lường bất kỳ lỗi nào xảy ra; và

·       tiến hành nghiên cứu và chẩn đoán để cải thiện việc cung cấp và chức năng sản phẩm.

Vui lòng xem hướng dẫn tại phần ‘Cách kiểm soát hoặc xóa cookies‘ dưới đây.
Cookies Quảng cáo và Nhắm Mục tiêuKhi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhận thấy rằng Dịch vụ của chúng tôi có tính năng quảng cáo. Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba, bao gồm cả các công ty quảng cáo, đặt cookies trên ứng dụng của chúng tôi.

Những cookies này cho phép các công ty như vậy có thể theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau nơi họ hiển thị quảng cáo và ghi lại các hoạt động của bạn để họ có thể hiển thị quảng cáo mà họ cho là liên quan tới bạn khi bạn duyệt Internet.

Các cookies cũng cho phép chúng tôi và các bên thứ ba biết bạn đã xem một quảng cáo hay một loại quảng cáo hay chưa, và đã bao lâu kể từ lần cuối bạn nhìn thấy quảng cáo đó. Thông tin này được sử dụng cho mục đích giới hạn tần suất, để giúp điều chỉnh quảng cáo mà bạn nhìn thấy, và để đo lường hiệu quả của quảng cáo.

Vui lòng xem hướng dẫn tại phần ‘Cách kiểm soát hoặc xóa cookies‘ dưới đây.

 

4. Cách kiểm soát hoặc xóa cookies

Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận các cookies hay không và chúng tôi đã giải thích dưới đây cách bạn có thể thực hiện quyền này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối một số cookies nhất định, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tính năng của Dịch vụ.

Hầu hết các thiết bị (trong trường hợp ứng dụng di động) và trình duyệt (trong trường hợp ứng dụng web và trang web) cho phép bạn thay đổi cài đặt cookies của bạn. Các cài đặt này thường sẽ được tìm thấy trong thanh trình đơn ”tùy chọn” hoặc ”sở thích” trong trình duyệt của bạn. Để hiểu được các cài đặt này, các liên kết sau có thể hữu ích, nếu không, bạn nên sử dụng tùy chọn ”Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi lần đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo để giúp bạn biết cách chúng tôi sử dụng các cookies, tại sao chúng tôi sử dụng chúng và cách bạn có thể thay đổi cookies nào bạn chấp nhận. Bạn có thể từ chối các cookies mà bạn không đồng ý. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn việc không nhận các cookies của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của chúng tôi sẽ tốt như lẽ ra nó có thể.

5. Thay đổi Chính sách Cookies này

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Cookies này để phản ánh các thay đổi trong hoạt động thực hành và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng tải các nội dung thay đổi đối với Chính sách Cookies này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “Cập nhật Mới nhất” ở phần đầu của Chính sách Cookies này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin được lưu giữ trong các cookies, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về các thay đổi khi bạn đăng nhập vào hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn thỉnh thoảng nên kiểm tra trang này để được thông tin về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Cookies này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi.

6. Bạn Cần Thêm Thông tin?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cookies và việc sử dụng chúng trên Internet, bạn có thể thấy liên kết sau đây hữu ích:

7. Các cookies đã được thiết lập trong quá khứ

Nếu bạn đã vô hiệu hóa một hoặc nhiều cookies, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ các cookies trước khi tùy chọn bị vô hiệu hóa của bạn được thiết lập, tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng cookie đã bị vô hiệu hóa để thu thập thêm bất kỳ thông tin nào.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách Cookies này, hoặc các vấn đề quyền riêng tư nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại privacy@iflix.com.