>นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว2020-07-29T14:43:45+08:00

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา! เราเคารพในข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และขอบคุณในความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณที่มีต่อเรา

เอกสารนี้คือข้อสรุปของข้อมูลที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อช่วยคุณในการสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว แต่ไม่สามารถใช้แทนนโยบายทั้งหมดได้! คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนที่ต้องการได้โดยตรง

ข้อมูลใดบ้างที่เราต้องการเพื่อให้บริการ

หากคุณลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการ เราจะต้องการข้อมูลบางอย่างจากคุณเพื่อใช้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวนี้ หากคุณเลือกที่จะตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณโดยใช้บัญชีสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เราก็จะรวบรวมข้อมูลได้แก่ ข้อมูลติดต่อ เพศ วันเกิด จากบัญชีสังคมออนไลน์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับ iflix โดยหากคุณเลือก คุณจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นเพื่อใช้ตั้งค่าบัญชีของคุณและ/หรือ เพื่อใช้บริการบางส่วน หากคุณต้องการติดต่อกับเรา เราจะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับไปหาคุณและชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ของคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของคุณในการให้บริการและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ในบริการ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของคุณในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี และเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงบริการ

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ (เช่น ใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ในท้องถิ่น หรือสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้บริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อช่วยเราส่งมอบบริการ) หรือติดตามความสำเร็จของโครงการการตลาดและโฆษณาของเรา หรือตามคำสั่งของศาล หรือหน่วยงาน หรือจากการบังคับใช้ของกฎหมาย  ข้อมูลเพิ่มเติม

เราประมวลผลข้อมูลของคุณที่ไหน

เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายวิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ของเรามีสำนักงานอยู่ทั่วโลก (รวมถึง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขนี้ไม่รวมไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) (“สาธารณรัฐประชาชนจีน) และจะมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

โดยทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีบัญชีเข้าใช้บริการอยู่ หลังจากเวลาดังกล่าวข้อมูลของคุณจะถูกลบ (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของฉันได้อย่างไร

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือสิทธิ์ในการขอลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือสิทธิ์ในการจำกัดหรือคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณข้อมูลเพิ่มเติม

จะติดต่อกับเราได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ที่คุณพึงมี โปรดติดต่อเรา<ที่นี่

เราจะแจ้งคุณถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกประกาศลงที่นี่โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้เห็นเมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแบบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูล

Image Future Malaysia Sdn. Bhd.

 

ยินดีต้อนรับสู่ iflix!

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับเวลา ขั้นตอน และ เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ iflix (“บริการ”) และ กำหนดทางเลือกและสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวนั้น โปรดอ่านอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรเข้าใจวิธีการที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลดังกล่าว

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายไว้ โปรดอย่าให้ข้อมูลของคุณเมื่อระบบร้องขอและหยุดใช้บริการนี้ หากคุณใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณได้ยอมรับกฎของเราที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “พวกเรา” “เรา” “ของเรา” หมายถึง Image Future Malaysia Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 19-1 Menara Milenium Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara 50490 Kuala Lumpur W.P. กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง Image Future Malaysia Sdn. Bhd. เป็นบริษัทในกลุ่ม Tencent

โปรดติดต่อเรา หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ privacy@iflix.com

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้

ส่วนนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณและวิธีที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น โปรดดูส่วนที่ชื่อ “เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร“ ด้านล่าง

ข้อมูลที่กล่าวถึงด้านล่างนี้ คือ ข้อสรุปสาระสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้

 1. ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เรา (ทั้งทางตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก)
  • ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เราเมื่อคุณตั้งบัญชีเพื่อสมัครใช้บริการ ได้แก่ ชื่อของคุณ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพโปรไฟล์ เพศ วันเกิด รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หากคุณสมัครใช้บริการโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ ข้อมูลของคุณจากบัญชีสังคมออนไลน์ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ รูปภาพโปรไฟล์ เพศของคุณ และวันเกิด
  • การสนับสนุนลูกค้า และข้อมูลข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณสมัครใจให้กับเราเมื่อคุณติดต่อฝ่ายให้บริการลูกค้าของเรา เมื่อคุณให้ข้อวิจารณ์หรือข้อแนะนำ หรือตั้งค่าความชอบบนหน้า “การตั้งค่า” ของบริการ หรือให้ข้อมูลแก่เราผ่านการบริการ
  • การสำรวจข้อมูล: เมื่อคุณเข้าร่วมแบบสอบถามในบริการของเรา หรือส่งเสริมการตลาด (กรณีนี้เราจะประมวลผลข้อมูลที่คุณให้แก่เราเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจ หรือการส่งเสริมการตลาด เช่น ที่อยู่อีเมล วันเกิด เพศของคุณ และข้อมูลจากบัญชี Facebook ของคุณ เช่น รหัสผู้ใช้ของคุณ รูปโปรไฟล์ เพศ วันเกิด เมื่อคุณเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Facebook)
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการ ได้แก่

 • ที่อยู่ IP บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รหัสอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเกม สมาร์ททีวี โทรศัพท์มือถือ หรืออื่น ๆ) รวมถึงประเภทและองค์ประกอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น สถิติการดูหน้าเว็บ การอ้างURLs และ ข้อมูลโฆษณา
 • แต่ละครั้งที่คุณติดต่อกับเรา เช่น หากคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา เรารวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ วันและเวลาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า บทสนทนากับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ (หากคุณโทรหาเรา) บัญชีผู้ใช้ รหัสอุปกรณ์ เวอร์ชันของแอพพลิเคชั่น  ระดับแบตเตอรี่ ความแรงของWifi พื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ เวอร์ชัน iOS แพลตฟอร์ม ประเภทเครือข่าย ผู้ให้บริการ รหัสประเทศ และรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋ว และข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกให้อีเมลของคุณและรูปภาพเพื่อแสดงข้อผิดพลาดได้
 • เมื่อคุณค้นประวัติการใช้บน iflix เช่น เนื้อหาที่คุณเลือก วิดีโอที่คุณดู และวิดีโอที่คุณเกือบจะดูบน iflix
 • หากคุณกดลิงก์ที่โฆษณาบริการ เราจะจัดเก็บรหัสการโฆษณาสำหรับการโฆษณาและการวิเคระห์ข้อมูลการตลาดที่ทำกับโปร์ไฟล์ของคุณ (เช่น รหัสอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าร่วม และคำที่ค้นหา)
 • หากคุณเลือกสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงินสำหรับการบริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ่ายเงินของคุณ และเพื่อรักษาบันทึกธุรกรรมไว้ (บัญชีผู้ใช้ ราคา ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ที่อยู่ IP ข้อมูลอุปกรณ์ และ ที่อยู่อีเมล หากเป็นธุรกรรมบนเว็บ )
 • เมื่อคุณกำลังใช้บริการ คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเราจะรวบรวม (นอกเหนือจากประเภทของข้อมูลที่แสดงด้านบน) ข้อมูลอุปกรณ์ รายการซอฟต์แวร์แฮ็กที่ติดตั้งไว้ ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ และพื้นที่ว่างที่มีอยู่บนอุปกรณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ รวมถึง ประเภท (WiFi/4G/3G)

เราไม่รวมรวมข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ (ชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และที่อยู่เรียกเก็บเงิน) โดยจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกผู้ประมวลผลการชำระเงินแทน (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกสมัครสมาชิกผ่านการซื้อในแอป)

คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยี ที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ (เช่น เว็บบีคอน ไฟล์บันทึก สคริปต์ และ eTags) (“คุกกี้”) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการของคุณ โดยคุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่ออยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของคุณ จะทำให้เราสามารถให้บริการคุณสมบัติและการทำงานบางอย่างแก่คุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ ให้กด ที่นี่

ผู้เยาว์

บริการของเราไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์ ห้ามผู้เยาว์ใช้บริการนี้ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

โดยคำว่าผู้เยาว์ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้แต่ละประเทศสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างออกไป โดยเราได้แสดงอายุขั้นต่ำสำหรับบางประเทศในตารางด้านล่างต่อไปนี้

ประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอายุขั้นต่ำของผู้ใช้
อินโดนีเซีย21
มาเลเซีย18
ฟิลิปปินส์18
สิงคโปร์18
ไทย20
เวียดนาม16

หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าที่ระบุไว้โดยบิดามารดา/ผู้ปกครองไม่ยินยอม หรือคุณคือบิดามารดา/ผู้ปกครองของผู้ใช้ และต้องการถอนคำยินยอม โปรดติดต่อเราที่ privacy@iflix.com และเราจะลบข้อมูลดังกล่าว

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ส่วนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลที่เรารวบรวมดังกล่าวจากคุณ

  
เมื่อคุณเลือกลงทะเบียนผ่านการสร้างบัญชีใหม่ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพโปรไฟล์ เพศ วันเกิด และรายละเอียดการเข้าสู่ระบบเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชีของคุณสำหรับบริการตามคำขอของคุณ และการตรวจสอบคามถูกต้องของบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัย เรายังใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณเมือคุณเลือกอัพโหลดวิดีโอบน iflix อีกด้วย
เมื่อคุณเลือกลงทะเบียนผ่านบัญชี Facebook ได้แก่ ข้อมูลจากบัญชี Facebook ของคุณ รวมถึง ชื่อบัญชี รูปภาพโปรไฟล์ เพศ และวันเกิดเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชีของคุณสำหรับบริการตามคำขอของคุณ
การช่วยเหลือลูกค้าและข้อมูลเสนอแนะ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณสมัครใจให้กับเราเมื่อคุณติดต่อฝ่ายให้บริการลูกค้าของเรา เมื่อคุณให้ข้อวิจารณ์หรือข้อแนะนำ ตั้งค่าการใช้งานบนหน้า “การตั้งค่า” บนการบริการ หรือให้ข้อมูลแก่เราผ่านการบริการเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

·       ให้การแก้ไขปัญหา เช่น การระบุและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและข้อบกพร่อง และ/หรือ

·       สำหรับการดูแลบริการสนับสนุนลูกค้าให้แก่คุณ

ข้อมูลแบบสำรวจ ได้แก่ ข้อมูลที่คุณให้เราเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจ หรือการส่งเสริมการตลาดเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาบริการของเรากรณีที่คุณเข้าร่วมการสำหรับในการบริการ หรือการส่งเสริมการตลาดของเรา
บัญชีผู้ใช้งานเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการบริการด้วยบัญชีของคุณ
ที่อยู่ IPเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้
ข้อมูลอุปกรณ์ ได้แก่ รหัสอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าบริการ (เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเกม สมาร์ททีวี โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) ประเภทและองค์ประกอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราใช้ข้อมูลนี้

·       เพื่อพัฒนาการบริการของเรา เช่น การใช้งานของบริการ

·       เพื่อวัตถุประสงค์ความปลอดภัยและการตวรจสอบความถูกต้อง

·       เพื่อระบุข้อบกพร่อง และประเมินฟังก์ชันของเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น สถิติการเยี่ยมชมหน้าต่าง ๆ ข้อมูล URLs และข้อมูลโฆษณาที่แนะนำเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

·       ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาที่ปรากฏ และการส่งมอบบริการ

·       เพื่อช่วยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ และ

·     ฝึกฝนอัลกอริทึมของเราสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นเนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

บันทึกข้อมูลของผู้ใช้ และการดำเนินการของบันทึก ได้แก่ ข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณเมื่อคุณใช้บริการเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

·       ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก

·       ปรับปรุงประวัติการเข้าดูของบัญชีเดียวกันผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

·       ให้คำแนะนำอย่างเฉพาะตัวแก่คุณเกี่ยวกับการบริการ

·       ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาที่ปรากฏ และการส่งมอบบริการ และ

·       ฝึกอัลกอริทึมของเราสำหรับเนื้อหาคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นเนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

บันทึกข้อมูลการสนับสนุนลูกค้า ได้แก่ ชื่อ วันและเวลาการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า บทสนทนากับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ (ถ้าคุณโทรหาเรา) บัญชีผู้ใช้ รหัสอุปกรณ์ เวอร์ชันของแอพพลิเคชั่น  ระดับแบตเตอรี่ ความแรงของWifi พื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ เวอร์ชัน iOS แพลตฟอร์ม ประเภทเครือข่าย ผู้ให้บริการ รหัสประเทศ และรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋ว และข้อผิดพลาด และที่อยู่อีเมล (หากคุณให้รูปภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดแก่เรา)เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

·       ให้การแก้ไขปัญหา เช่น การระบุและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและข้อบกพร่อง และ/หรือ

·       จัดการการสนับสนุนลูกค้าให้แก่คุณ

ข้อมูลการค้นหา ได้แก่ ประวัติการค้นหาของคุณ รวมถึง เนื้อหาที่คุณเลือก วิดีโอที่คุณดู และวิดีโอที่คุณเกือบจะดูบน iflixเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาบริการของเรา รวมถึง การใช้งานของบริการ
รหัสการโฆษณาและข้อมูลวิเคราะห์การตลาด (เช่น รหัสอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าร่วม และคำที่ค้นหา)หากคุณกดลิงก์ หรือปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาโฆษณาของบริการ เราจะจัดเก็บรหัสการโฆษณาสำหรับการโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้วยโปร์ไฟล์ของคุณ
บันทึกการทำธุรกรรม ได้แก่ (บัญชีผู้ใช้ ราคา ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ที่อยู่ IP ข้อมูลอุปกรณ์ และ ที่อยู่อีเมล (หากเป็นธุรกรรมบนเว็บ))เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ่ายเงินของคุณ และเพื่อรักษาบันทึกธุรกรรมไว้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ รายการซอฟต์แวร์สำหรับการแฮ็กหรือการโกง การตั้งค่าอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึงยี่ห้อ รุ่น โครงสร้าง CPU รุ่นของCPU kernel version และความละเอียดเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

·       ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรม

·       แก้ปัญหาข้อขัดข้องและปรับเพิ่มความเหมาะสม

3. จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

กลุ่ม Tencent ของเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก  ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำไว้กับคุณเกี่ยวกับการบริการนี้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราจะตั้งอยู่ที่ใด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิ์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่สิงคโปร์

นอกจากนี้ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายวิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ของเราที่มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก (รวมถึง เขตการบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน) จะมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณด้วย

สำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่นอกสิงคโปร์ รวมถึงผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) การบริการจะถูกเสนอโดยบริษัท First App Holdings จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกง จึงหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ใช้หรือถูกผลิตในบริบทของการบริการอาจถูกเข้าถึงโดยบริษัท First App Holdings จำกัด ในฮ่องกง

ในกรณีที่จำเป็น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก โดยกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนบริการ รวมถึง (ก) พนักงานสนับสนุนของ iflix ที่ให้บริการกับคุณ (ข) หุ้นส่วนการตลาดของเราที่เสนอการส่งเสริมการตลาดให้กับคุณระหว่างคุณใช้บริการ (ค) ผู้ให้บริการ ที่ทำการตลาด การโฆษณา การสื่อสาร การส่งข้อความ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการไอที เพื่อทำให้เป็นส่วนตัวและพัฒนาการบริการ รวมถึงการให้การสนับสนุนลูกค้า และการจัดการแบบสำรวจของลูกค้า (ง) Apple Pay และ Google Pay ผู้ประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินของเรา เพื่อดำเนินการการจ่ายเงิน และเพื่อประมวลผล รวมถึงจำกัดการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของคุณ และ (จ) AWS ผู้ให้บริการคลาวด์ สำหรับให้แพลตฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ บริการแปลงรหัสวิดีโอ และวิดีโอสตรีมมิ่งเพื่อสนับสนุนการบริการ บริษัททั้งหมดที่ให้บริการกับเราจะถูกห้ามมิให้รักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือไปจากการมอบบริการของพวกเขาแก่เรา
 • บริษัทภายในเครือ Tencent ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบริการ บริษัทในเครือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
 • หน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระบวนการตามกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเรา ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง หรือปกป้องผู้ใช้ของเรา การเปิดเผยเหล่านี้อาจทำโดยมีหรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือไม่มีการแจ้งเตือน ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น หมายศาล คำสั่งศาล หรือหมายค้น อย่างไรก็ดี มักถูกห้ามไม่ให้แจ้งคุณเกี่ยวกับการเปิดเผยด้วยข้อกำหนดกระบวนการทางกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เรา อย่างไรก็ดี เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานของรัฐ เมื่อหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้ระบุหมายศาล คำสั่งศาล หรือหมายค้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อ
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของเราและข้อตกลงอื่น ๆ รวมทั้งการตรวจสอบการละเมิดใด ๆ ที่เป็นไปได้
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการเรื่องความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ
 • ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเรา บุคคลที่สาม หรือสาธารณะ ตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมาย (การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต)
 • บุคคลภายนอกที่เข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของเรา นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามหากเรา (ก) ขาย โอน ควบรวม รวบรวม หรือจัดระเบียบในส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราอีกครั้ง หรือรวมเข้าด้วยกัน ซื้อ หรือร่วมทุนกับธุรกิจอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ เจ้าของใหม่ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในธุรกิจของเรา หรือ (ข) ขายหรือโอนสินทรัพย์ใด ๆ ของเรา ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณอาจถูกขายเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เหล่านั้น และอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ เจ้าของใหม่ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนดังกล่าว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ที่ใดก็ตาม เรามีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายการเข้าถึงซึ่งจำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของเรา และเรายังปกป้องข้อมูลผ่านการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เช่น การเข้ารหัส อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้เราจะดำเนินการและรักษามาตรการอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราก็ยังไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านมายังบริการของเราได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการส่งข้อมูลของคุณโดยที่คุณต้องรับความเสี่ยงนั้นเอง

4. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณนานเกินความจำเป็นเว้นแต่เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ โปรดพิจารณาระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล*นโยบายการเก็บรักษา
ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี

ข้อมูลฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลสำรวจ

ข้อมูลที่อยู่ IP บัญชีผู้ใช้งาน และอุปกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ (เช่น สถิติ)

การเข้าสู่ระบบผู้ใช้ และเรียกใช้ข้อมูล

ข้อมูลการใช้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ข้อมูลประวัติการค้นหา

รหัสการโฆษณาและข้อมูลวิเคราะห์การตลาด

บันทึกการทำธุรกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

เก็บไว้ตลอดอายุการใช้งาน iflixของคุณ
คุกกี้จัดเก็บตามนโยบายคุกกี้

หากต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณเกินกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ

5. สิทธิ์ของคุณ

กฎหมายของบางประเทศให้สิทธิ์เฉพาะกับผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อนี้

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ใด และบางสิทธิ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่คุณพึงมีตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดติดต่อเราที่ privacy@iflix.com

คำประกาศ

เราอาจส่งคำประกาศให้คุณเป็นครั้งคราวเมื่อเราพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำการประกาศดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราระงับการเข้าถึงเกมเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษา หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการบริหารงาน) คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ซึ่งมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการขาย

การโฆษณา

คุณอาจเลือกหยุดรับโฆษณา หรือการส่งเสริมการตลาดจากเราเมื่อใช้บริการ โดยกดที่นี่ โดยทำตามคำแนะนำในการเลือกยกเลิก ซึ่งรวมอยู่ในส่วนการตั้งค่าของ iflix หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@iflix.com

6. ติดต่อและร้องเรียน

เรายินดีรับคำถาม ความคิดเห็น และคำขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยส่งมาที่ privacy@iflix.com.

ในกรณีที่คุณประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราทันทีที่ privacy@iflix.com และเราจะพยายามดำเนินการกับคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุด โดยไม่กระทบถึงสิทธิ์ของคุณที่จะส่งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยหรือทำงานซึ่งคุณคิดว่าเราได้ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเปลี่ยนแปลง

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไว้ที่นี่ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูการปรับปรุงแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม–เฉพาะเขตอำนาจศาล

กฎหมายของบางเขตอำนาจศาลมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อนี้

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อาศัยในประเทศใดด้านล่าง ข้อกำหนดด้านล่างภายใต้หัวข้อชื่อประเทศของคุณจะถูกนำมาใช้กับคุณนอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้านบน

บังคลาเทศ

ข้อตกลง

เมื่อคุณกด “ยอมรับ”นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณระบุอย่างชัดแจ้งว่าคุณอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตามขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเมื่อคุณกด “ยอมรับ” คุณยินยอมในการโอนข้อมูลของคุณข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เรามีฐานข้อมูลหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐประชาชน

การจำกัดอายุ

เพื่อใช้บริการของเรา คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ดังนั้น จึงความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน

อินโดนีเซีย

ความยินยอม

เมื่อยอมรับและยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายความว่าคุณตกลงให้เราสามารถรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเราได้ และเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุณเข้าถึงการบริการของเรา

ความยินยอมจากบิดามารดาและผู้ปกครอง

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 21 ปี คุณรับรองว่าคุณได้รับความการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อลงทะเบียนบัญชีและใช้บริการ

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการของเราเป็นครั้งคราวตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินโดนีเซีย

การละเมิดข้อมูล

ในกรณีที่เราไม่สามารถรักษาการเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริการได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวผ่านข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่กำหนดไว้ โดยไม่ช้ากว่า 14 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูล

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างมากที่สุดเป็นเวลา 5 ปี

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่เราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ภายในสิบสี่ (14) วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผ่านทาง (ก) ประกาศที่แสดงอยู่บนหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ของเรา หรือการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ หรือ (ข) แจ้งไปที่ข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้เราไว้ หากคุณไม่ได้แสดงการคัดค้านอย่างชัดแจ้งต่อนโยบายที่มีการแก้ไขนี้ภายในระยะเวลาการแจ้งเตือนล่วงหน้าข้างต้น จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับนโยบายใหม่นั้นด้วย อย่างไรก็ตามคุณ คุณอาจหยุดการใช้หรือการเข้าถึงการบริการของเราโดยยกเลิกการสมัครหรือหยุดการใช้บริการของทุกได้ทุกเวลา เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความถูกต้องของข้อมูลและความยินยอมของบุคคลภายนอก

คุณมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้แก่เรานั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เรายังทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มอบให้เราเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอยู่ตลอด นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา คุณรับรองว่าคุณได้รับความการยินยอมต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา (เช่น เพื่อการแนะนำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ) ซึ่งในกรณีนี้ เราจะสันนิษฐานอยู่เสมอว่าคุณได้รับความคำยินยอมมาก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้น คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการไม่ได้รับความคำยินยอมในลักษณะนี้

มาเลเซีย

ภาษาสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษามาลายู ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ความยินยอมจากบิดามารดาและผู้ปกครอง

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้บริการนี้

ในกรณีที่คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะให้ผู้เยาว์เข้าถึงและใช้งานบริการนี้ ถือว่าคุณยอมรับที่จะให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยอมรับและตกลงเป็นการส่วนบุคคลที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ ถือว่าคุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ของผู้เยาว์และการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของผู้เยาว์

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

สิทธิ์ในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงและได้มาซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้และกำลังได้รับการประมวลผลโดยหรือในนามของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่เป็นไปตามจำนวนที่กฎหมายอนุญาต

เราได้รับอนุญาตให้สามารถร้องขอข้อมูลบางอย่างเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอเพื่อให้มั่นใจว่าเขา/เธอเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลนั้นเมื่อดำเนินการจัดการคำขอการเข้าถึงข้อมูล

สิทธิ์ในการแก้ไข คุณอาจร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อจัดการคำขอแก้ไขข้อมูล เราได้รับอนุญาตให้สามารถร้องขอข้อมูลบางอย่างเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ เพื่อให้มั่นใจว่าเขา/เธอเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการร้องขอให้แก้ไขข้อมูล

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจร้องขอให้จำกัดการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อการมอบบริการของเราให้แก่คุณ

ติดต่อ

ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่รับผิดชอบการจัดการและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • อีเมล:privacy@iflix.com

ฟิลิปปินส์

อายุขั้นต่ำ

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อสามารถใช้บริการได้

การเปลี่ยนแปลง

เราจะไม่ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ เราได้แจ้งให้คุณทราบและได้รับความยินยอมจากคุณต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นแล้ว เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณคัดค้านหรือถอนความยินยอม เราจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปได้ เว้นแต่ ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อหมายศาล การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์อันชัดแจ้ง รวมถึงเมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือบริการที่คุณเข้าทำเอง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกรวบรวมหรือประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างสมควร ตามคำขอในเรื่องดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกประมวลผลแล้ว
  • แหล่งข้อมูลที่เราได้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • รูปแบบที่ข้อมูลนั้น ๆ ได้ถูกประมวลผลแล้ว
  • เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับส่ง หากมี
  • ข้อมูลที่ใช้การประมวลผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลหรือจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ
  • วันที่ที่เขาหรือเธอได้เข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  • การระบุ ชื่อ หรือ ตัวตน และที่อยู่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิในการโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล และสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลโดยทันทีและตามที่สอดคล้องนั้น ยกเว้น เป็นคำร้องขอดังกล่าวเป็นการรบกวนหรือไม่สมเหตุสมผล หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกแก้ไขความถูกต้องแล้ว เราจะทำให้มั่นใจถึง การเข้าถึงทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลที่คินกลับ และการได้รับข้อมูลใหม่และข้อมูลที่คืนกลับนั้นโดยผู้รับข้อมูลที่เจาะจงนั้น ทั้งนี้ บรรดาผู้รับข้อมูลหรือบุคคลภายนอกที่เคยได้รับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก่อนหน้านี้ จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการแก้ไขดังกล่าว ตามที่คุณร้องขออย่างสมควร
 • สิทธิในการขอลบหรือบล็อก คุณมีสิทธิในยับยั้ง ถอน หรือสั่งให้บล็อก เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากระบบของเรา

คุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ หากคุณค้นพบหรือพิสูจน์ได้อย่างมีนัยสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สมบูรณ์ ล้าหลัง ผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้โดยปราศจากอำนาจ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นแก่วัตถุประสงค์ในวันที่รวบรวมมา
 • คุณถอนความยินยอมหรือคัดค้านการประมวลผล และเราไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นที่ใช้ในการประมวลผล หรือส่งกระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลการเป็นส่วนตัว เว้นแต่ เป็นธรรมต่ออิสระในการอภิปราย การแสดงออก ต่อสื่อ หรือมีอำนาจโดยชอบ
 • การประมวลผลผิดกฎหมาย
 • เราฝ่าฝืนต่อสิทธิ์ของคุณ

 

ความยินยอม

โดยการเลือกกล่องต่าง ๆ นี้ เท่ากับคุณได้ยินยอมให้เราสามารถกระทำดังต่อไปนี้

 • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วย ชื่อเล่นของคุณ ข้อมูลสังคมออนไลน์ เพศ ที่ตั้งภูมิภาค ที่ตั้ง ณ เวลาจริง รายชื่อเพื่อน สถิติเกม ที่อยู่ IP รหัสอุปกรณ์และข้อมูล รหัสการโฆษณา ข้อมูลการสนทนา บันทึกทางธุรกรรมและการจ่ายเงินบน Google Play หรือ iOS App Store รหัสตั๋วฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และการสื่อสารของผู้ใช้กับฝ่ายสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อมูลแบบสำรวจ ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก บริษัทในกลุ่ม Tencent และบุคคลภายนอกที่เข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของเราหรือธุรกิจของเรา ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นี้ และ
 • การส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในประเทศฟิลลิปปินส์ เมื่อการประมวลผลมีความตำเป็นต้องกระทำภายนอกประเทศฟิลลิปปินส์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

เราจะขอความยินยอมของคุณ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปรับปรุงให้เป็นล่าสุด หรือปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีนัยสำคัญต่อความยินยอมของคุณตามด้านบน

สิงคโปร์

โดยการกด “ยอมรับ” คุณยินยอมในการโอนข้อมูลของคุณข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เรามีฐานข้อมูลหรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2012 ได้ที่ privacy@iflix.com

ไทย

โดยการกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะต้องไม่ใช้บริการนี้

คุณอาจถอนความยินยอมสำหรับระงับการใช้งาน จำกัดการใช้งาน หรือข้อกำหนด ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใด ๆ หรือทั้งหมด และ/หรือ และ/หรือเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่จัดเก็บไว้โดยเรา ตามขอบเขตกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยด้วย โดยหากคุณต้องการส่งคำร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราที่ privacy@iflix.com

เวียดนาม

โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับและอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเปิดเผยและโอนไปยังบุคคลที่สามบุคคลภายนอกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังที่อธิบายไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เรารักษามาตรฐานและการปฏิบัติแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลให้อยู่ในระดับนานาชาติสำหรับการคุ้มครองข้อมูล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปแล้วภายในหรือนอกเขตอำนาจศาลของที่อยู่อาศัยของคุณพำนักอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกเก็บรักษาปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระดับมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกว่าโดยหน่วยงานตามที่เรายึดถือ

ในกรณีที่เราอนุญาตบุคคลที่สามให้บุคคลภายนอกก็ตามเพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามบุคคลภายนอกจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลหรือองค์กรจากศาล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยเมื่อได้รับคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรดังกล่าว

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ คุณยังมีสิทธิ์เพิกถอนคำความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และร้องขอให้เราหยุดประมวลผลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก